H-1
Tabliczka ta informuje, że znak ostrzegawczy pod którym jest ona umieszczona dotyczy miejsca oddalonego od niego o ok.100 metrów. Na tabliczce mogą być także inne wartości liczbowe określające tą odległość.
h-1
   H-1a
wskazuje odległość od znaku informacyjnego oznaczającego rzeczywisty początek (koniec) drogi lub pasa ruchu.
Tablicę H-1a stosuje się wraz z następującymi znakami: Droga ekspresowa, Koniec drogi ekspresowej, Autostrada, Koniec autostrady, Początek pasa ruchu powolnego, Koniec pasa ruchu powolnego.
h-1a
   H-2
Tabliczka ta jest stosowana, gdy dane niebezpieczeństwo występuje na dłuższym odcinku drogi. Określa ona ten odcinek drogi.
h-2
   H-3
Tabliczka ta stosowana jest razem ze znakiem Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo lub ze znakiem Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo. Informuje ona o liczbie zakrętów jaka występuje po znaku ostrzegawczym.
h-3
   H-4
Tabliczkę stosuje się wraz ze znakami Niebezpieczny zjazd lub Stromy podjazd. Ukazuje ona w skali procentowej rzeczywiste pochylenie podłużne drogi.
h-4
   H-5
Tabliczka ta wraz ze znakiem Inne niebezpieczeństwa ostrzega o skrzyżowaniu drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze. Podczas poruszania się pojazdu kole jowego przez takie skrzyżowanie, ruchem kieruje pracownik kolei.
h-5
   H-6a
Tabliczka ta informuje o nieoczekiwanej zmianie przebiegu drogi lub kierunku ruchu w lewo.
h-6a
   H-6b
Tabliczka ta informuje o nieoczekiwanej zmianie przebiegu drogi lub kierunku ruchu najpierw w prawo, a potem w lewo
h-6b
   H-6c
Tabliczka ta informuje o nieoczekiwanej zmianie przebiegu drogi lub kierunku ruchu najpierw w lewo, a potem w prawo
h-6c
  H-7
Tabliczka ta stosowana jest wraz ze znakiem Inne niebezpieczeństwa i ostrzega o obniżonym poboczu.
h-7
   H-8
Tabliczka ta stosowana jest wraz ze znakiem Inne niebezpieczeństwa i ostrzega ona o przeprawie promowej.
h-8
   H-9
Tabliczka ta wraz ze znakiem Inne niebezpieczeństwa ostrzega o śliskiej jezdni.
h-9
  H-10
Tabliczka wskazująca odległość znaku zakazu od miejsca, w którym zakaz obowiązuje.
h-10
   H-11
Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym zakaz obowiązuje.
h-11
   H-12
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania.
h-12
  H-13
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymania.
h-13
   H-14
Tabliczka wskazująca koniec zakazu postoju lub zatrzymania.
h-14
  H-15a
Tabliczka ta podaje przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu (tabliczka jest ustawiona na drodze z pierwszeństwem przejazdu).
h-15a
   H-15b
Tabliczka ta podaje przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu (tabliczka jest ustawiona na drodze podporządkowanej).
h-15b
   H-15c
Tabliczka ta pokazuje przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na wprost skrzyżowania.
h-15c
   H-16a
oznacza postój całego pojazdu na chodniku, równolegle do krawężnika.
Tabliczkę stosuje się razem ze znakiem Parking.
h-16a
   H-16b
oznacza postój całego pojazdu na chodniku, prostopadle do krawężnika.
Tabliczkę stosuje się razem ze znakiem Parking.
h-16b
   H-16c
oznacza postój całego pojazdu na chodniku, skośnie do krawężnika.
Tabliczkę stosuje się razem ze znakiem Parking.
h-16c
  H-16d
oznacza postój kołami przedniej osi pojazdu na chodniku, prostopadle do krawężnika.
Tabliczkę stosuje się razem ze znakiem Parking.
h-16d
   H-16e
oznacza postójkołami przedniej osi pojazdu na chodniku, skośnie do krawężnika.
Tabliczkę stosuje się razem ze znakiem Parking.
h-16e
   H-16f
oznacza postój całego pojazdu na jezdni, prostopadle do krawężnika.
Tabliczkę stosuje się razem ze znakiem Parking.
h-16f
   H-16g
oznacza postój całego pojazdu na jezdni, skośnie do krawężnika.
Tabliczkę stosuje się razem ze znakiem Parking.
h-16g
  H-16h
oznacza postój kołami jednego boku pojazdu na chodniku, równolegle do krawężnika.
Tabliczkę stosuje się razem ze znakiem Parking.
h-16h
   H-17
oznacza koniec miejsca postoju (parkingu).
Tabliczkę stosuje się razem ze znakiem Parking.
h-17
   H-17a
Tabliczka ta oznacza koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo.
h-17a
   H-19
Tabliczka wskazuje układ torów i drogi na przejeździe kolejowym.
h-19
   H-20
Tabliczka ta ostrzega o połączeniu pasa ruchu z torami tramwajowymi. Oznacza to, że po tym samym pasie ruchu w jednym kierunku poruszają się pojazdy szynowe i kołowe. W takiej sytuacji należy pamiętać, że pojazdy szynowe mają pierwszeństwo.
h-20
   H-21
Tabliczka ostrzega o podłużnym uskoku na jezdni powstałym na skutek okresowych robót drogowych.
h-21
   H-22
Ostrzega o miejscu na drodze znajdującym się na granicy państwa.
h-22
   H-23a
Tabliczka ta ostrzega o miejscu częstych potrąceń pieszych.
h-23a
   H-23b
Tabliczka ta ostrzega o miejscu częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami.
h-23b
   H-23c
Ostrzega o miejscu częstych zderzeń z tramwajami.
h-23c
   H-23d
Tabliczka ostrzega o przejeździe kolejowym, na którym warunki powodują niebezpie czeństwo powstawania wypadków.
h-23d
  H-23e
Tabliczka ostrzega o miejscu częstych wypadków samochodowych w czasie opadów lub bezpośrednio po nich.
h-23e
   H-24a
Tabliczka wskazuje miejsce, w którym na drogę wjeżdżają pojazdy straży pożarnej.
h-24a
   H-24b
Tabliczka wskazuje miejsce, w którym na drogę wjeżdżają karetki pogotowia ratunkowego.
h-24b
   H-25a
Tabliczka motocykl.
h-25a
   H-25b
Tabliczka samochody ciężarowe.
h-25b
   H-25c
Tabliczka ciągniki rolnicze.
h-25c
   H-25d
Tabliczka pojazdy silnikowe z przyczepami.
h-25d
   H-25e
Tabliczka motorowery.
h-25e
   H-25f
Tabliczka pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.
h-25f
   H-25g
Tabliczka pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę.
h-25g
   H-25h
Tabliczka autobusy.
h-25h
   H-25i
Tabliczka trolejbusy.
h-25i
   H-25j
Tabliczka pojazdy z materiałami niebezpiecznymi, oznakowane tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
h-25j
   Koleiny
Tabliczka ostrzega o występujących na drodze koleinach.
koleiny
   2
Tabliczka umieszczana pod znakiem Ustąp pierwszeństwa przejazdu - wskazuje na drodze podporządkowanej przebieg na wprost drogi z pierwszeństwem przejazdu w przypadku, gdy na skrzyżowaniu droga podporządkowana położona jest asymetrycznie względem drogi z pierwszeństwem przejazdu lub z jednej strony występuje więcej niż jedna droga podporządkowana.
2
   3
Tabliczka ta ostrzega o odcinku drogi krętej. Jest umieszczana pod znakiem Inne niebezpieczeństwa.
3
   Agatka
Tablica ta informuje, że z tego przejścia korzystają głównie dzieci. Umieszczana jest na przejściach dla pieszych znajdujących się przy obiektach do których uczęszczają dzieci, np. przy szkołach.
d-55
Promocja kat. B 1450,-

Kurs dla dwóch osób 2750,-

Pakiet pomocy naukowych w cenie kursu

Nierówna droga
Ostrzega o nierównościach występujących na jezdni, mogących spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.

© 2004-2006 Carusek Design www.smartmedia.com.pl
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/cornet/domains/carusek.pl/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php:466) 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /home/cornet/domains/carusek.pl/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php 
  Line: 430 
  Line 430 source: header($header);  
 
Parser timing
  MySQL: 0.0504 s s(7 Requests)
  PHP: 0.0263 s s 
  Total: 0.0766 s s